JOAN GARRIGA I ANDREU

HISTORIADOR, ADVOCAT, CATEDRÀTIC DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
DOCTOR EN HISTÒRIA 

CURRÍCULUM

PUBLICACIONS I SELECCIÓ D'ARTICLES

PROJECTES I CONFERÈNCIES